اخبار و اطلاعیه ها

    شبیه ساز آزمون مجازی

    از مدیر کاربر در

    در این شبیه سازی دانشجویان تمامی مواردی که ممکن است در امتحان با آن مواجه شوند را می بینند و با انواع سوال تستی و تشریحی ( ارسال فایل و یا نوشتن متن) آشنا می شوند.

    شرکت در آزمون مجازی شبیه سازی شده